Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
21/06/2024

Здраве

Проспективни двойно-слепи контролирани

Проспективни двойно-слепи контролирани

Клиничните изпитвания често са двойно-слепи Това означава, че както пациентът, така и изследователят (и всички, участващи в изпитването и в контакт с пациента) не знаят дали пациентът получава изследвано лекарство или плацебо. Проучването е завършено по двойно-сляпи начини. За да се изключат възможни системни грешки, които иначе биха могли да бъдат включени в анализа на […]

Вижте повече
За какво помага веществото глутатион и в кои храни се съдържа?

За какво помага веществото глутатион и в кои храни се съдържа?

Резюме Глутатионът, наричан още GSH, е ендогенен компонент на клетъчния метаболизъм, трипептид, съставен от глицин, цистеин и глутаминова киселина. Обикновено присъства в черния дроб в концентрация от 10 mmol l-1. Той е неразделна част от биотрансформацията на ксенобиотичните вещества и служи за защита на организма от редуциращи агенти. Конюгирането на глутатион (улеснено от семейство ензими […]

Вижте повече
NAD+

NAD+ и ролята му в биологичните процеси и грижата за тялото

По какъв начин сиртуините регулират клетъчното здраве с NAD+? Представете си, че Вашето тяло е голяма стройна организация. В нея работят много хора, които се занимават с много разнообразни задачи, но крайната цел е една и съща – печалба и максимално ефективно реализиране на мисията на организацията. Подобно на организацията, в клетките на нашето тяло […]

Вижте повече
Как се провеждат клиничните проучвания?

Как се провеждат клиничните проучвания?

Клиничните проучвания: защо не си струва да се страхувате? Комисията по етика проверява дали протоколът от изследването отговаря на етичните стандарти, дали участниците в изследването са достатъчно защитени и оценява квалификацията на лекарите, които ще проведат клиничното изпитване. Някои изследвания продължават няколко седмици, а други с години. Зависи от целите и сложността на изследването. Времето […]

Вижте повече
Клиничните проучвания в целия свят

Клиничните проучвания в целия свят

ICH обединява основните регулаторни органи в света и клиничните проучвания За да обедини процесите и документите за разработване на нови лекарства. Международният съвет за хармонизация (ICH), бивша Международна конференция за хармонизация. Обединява основните регулаторни органи в света. Тази унификация помага да се използват клинични проучвания. Проведени в една държава или група държави, за регистрация на […]

Вижте повече
Рискове и ползи от клинични проучвания

Рискове и ползи от клинични проучвания

Многотоползи от клиничните изпитвания предлагат надежда за много хора Като същевременно дават шанс на изследователите да намерят лечения, които биха могли да бъдат от полза за пациентите в бъдеще. Здравите доброволци казват, че участват, за да помагат на другите и да допринасят за придвижването на науката напред. Хората със заболяване или болест могат да участват, […]

Вижте повече
Странични ефекти на Циалис

Странични ефекти на Циалис

Странични ефекти на Циалис и взаимодействието му с други лекарства Циалис и взаимодействията му с други лекарства Според етикета на лекарството на FDA Cialis може да има потенциално опасни лекарствени взаимодействия със следните лекарства: Нитрати: Едновременният прием на нитроглицерин, изосорбид мононитрат, изосорбид динитрат или развлекателни „попърс“ като амил нитрит и бутил нитрит може да причини […]

Вижте повече