Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
17/07/2024

Защо се нуждаем от застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите

застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

Защо се нуждаем от застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Гражданската Отговорност Ви предпазва от неочаквани разходи в случай на злополука:

Ако вие сте виновни за злополуката, Вашата застрахователна компания ще компенсира щетите върху имуществото и здравето на потърпевшите по застраховката Гражданска Отговорност .

Те няма да плащат за ремонта на Вашето превозно средство по полицата за гражданска отговорност. Ще трябва да го възстановите за своя сметка. Но имате право да закупите допълнително цялостна застрахователна полица, която ще покрие тези разходи.

Ако закупите две от тези полици едновременно, те могат да бъдат издадени на един и същи формуляр.

Ако колата ви е унищожена, ремонтът ще бъде платен от застрахователната компания на лицето, отговорно за инцидента.

Ако и двамата водачи са виновни за инцидент, застрахователните компании ще платят и двамата – обикновено половината от щетите. В спорни случаи степента на отговорност на всеки участник в произшествието и съотношението на плащанията се определят от съда.

Какво е застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите:

кой има нужда и кога е изгодно да застрахова рискове?

Научете всичко за застраховката гражданска отговорност: основни понятия, защита, необходимост и ползи. Полезна информация за всеки!

Кой и защо застрахова гражданска отговорност?

Застраховката „Гражданска отговорност“ е широка индустрия, която ви позволява да покриете възможни рискове и разходи на трети лица, произтичащи от вина на застрахованото лице. Просто казано, когато възникне ситуация, която уврежда имуществото на друго лице или причинява телесна повреда, застраховката „Гражданска отговорност“ ще защити имуществените интереси на пострадалите граждани.

Ако не сключите доброволна полица, тогава виновникът ще плати всички разходи сам, без помощта на застрахователната компания. Същото е и с полица MTPL: когато шофьор кара кола без застраховка, гражданската му отговорност не е защитена – ако се случи злополука по негова вина и няма застрахователна полица, той ще трябва сам да плати ремонта. В този случай застраховката няма да покрие рисковете на самия водач, а ще защити интересите на пострадалите – това е гражданска отговорност.

Коментарите са изключени.