Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
21/06/2024

Как работи застраховката и какви са нейните компоненти

Как работи застраховката

Как работи застраховката

Предлагат се много видове застрахователни полици и на практика всяко физическо лице или бизнес може да намери застрахователна компания, готова да ги застрахова – срещу определена цена. Често срещаните типове лични застрахователни полици са автомобилни, здравни, застраховки на собственици и живот. Повечето хора в Съединените щати имат поне един от тези видове застраховки, а автомобилната застраховка се изисква от държавния закон.

Фирмите получават застрахователни полици за специфични за полето рискове. Например полицата на ресторант за бързо хранене може да покрива наранявания на служител от готвене с фритюрник. Застраховката за медицинска небрежност покрива искове за отговорност, свързани с нараняване или смърт, произтичащи от небрежност или небрежност на доставчика на здравни услуги. Бизнесът може да бъде задължен от държавния закон да закупи специфични застрахователни покрития

Какво представлява застраховката?

Застраховката е начин да управлявате финансовите си рискове. Когато купувате застраховка, вие купувате защита срещу неочаквани финансови загуби. Застрахователната компания плаща на вас или на някого, когото изберете, ако се случи нещо лошо. Ако нямате застраховка и се случи злополука, може да носите отговорност за всички свързани разходи.

Защо застраховката е важна?

Застраховката помага да защитите вас, вашето семейство и вашите активи. Застраховател ще ви помогне да покриете разходите за неочаквани и рутинни медицински сметки или хоспитализация, щети при злополука на колата ви или наранявания на други хора, щети на дома или кражба на вашите вещи. Застрахователната полица може дори да осигури на вашите оцелели еднократно парично плащане, ако умрете. Накратко, застраховката може да предложи спокойствие по отношение на непредвидени финансови рискове.

Актив ли е застраховката?

В зависимост от вида животозастрахователна полица и начина, по който се използва, постоянната или променлива животозастраховка може да се счита за финансов актив, тъй като може да създаде парична стойност или да бъде превърната в пари. Просто казано, повечето постоянни животозастрахователни полици имат способността да изграждат парична стойност с течение на времето.

Защо да си направите застраховка

Застраховката помага да защитите вас и вашето семейство срещу неочаквани финансови разходи и произтичащи от това дългове или риск от загуба на вашите активи. Застраховката ви помага да се предпазите от скъпи съдебни дела, наранявания и щети, смърт и дори пълни загуби на вашия автомобил или дом.

Понякога вашето законодателство или заемодател може да изисква от вас да носите застраховка. Въпреки че има много видове застраховки, някои от най-често срещаните са застраховки живот, здраве, собственици на жилища и автомобили. Правилният вид застраховка за вас ще зависи от вашите цели и финансово състояние.

 

Коментарите са изключени.