Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
17/07/2024

Плюсове на изучаване на чужд език в езикова школа в съответната чужда държава

руски език

Владеенето на руски език освен друго Ви помага да подобрите родния си език. Защо това е така и как езиковите школи спомагат за това? Това е потвърдено от официални научни изследвания.

Отбелязва се, че децата, които учат руски език в езикови школи и говорят чужди езици:

  1. имат по-широк речников запас;
  2. имат по-високо ниво на грамотност;
  3. те могат да разбират по-добре структурните характеристики на родния език и да ги прилагат на практика.

Изучаването на език в лятна езикова школа е отличен метод за обучение

Всички родители искат да развият самостоятелност и независимост в детето си. Лятната езикова школа е ефективен начин да помогнете на детето си да се освободи от свръхпротекцията и да развие полезни умения:

  • комуникативност – способността да се намери общ език с всяка среда;
  • адаптивност – способността за адаптиране към нова среда и справяне с възникващи проблеми;
  • лидерство – способност за вземане на решения в трудни ситуации;
  • креативност – способност за креативно мислене и генериране на идеи;
  • когнитивност – способността за интелектуално обучение.

Всички тези качества могат да играят решаваща роля в професионалното и личностно развитие на един млад човек.

Научаването на английски език в езикова школа в Англия и владеенето на чужд език като цяло е ключът към разбирането на световната култура.

Нито един дублаж или превод не може да предаде красотата на английския език. Който владее този език, може да го оцени в пълнота. Голяма част от него не се поддава на адекватен превод. Да се ​​наслаждаваш на културни ценности в оригинал е несравнимо удоволствие. 

Нека Вашето дете обогати живота си – то ще се запознае със световната култура и ще оцени културата на своя народ по нов начин. Това ще развие у него критично мислене, ще придаде дълбочина и зрялост на мислите и преценките му, което няма как да не бъде оценено от тези, от които ще зависи кариерата му. Езиковите школи през лятото ще помогнат това да се случи.

Коментарите са изключени.