Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
21/06/2024

Как се провеждат клиничните проучвания?

Как се провеждат клиничните проучвания?

Клиничните проучвания: защо не си струва да се страхувате?

Комисията по етика проверява дали протоколът от изследването отговаря на етичните стандарти, дали участниците в изследването са достатъчно защитени и оценява квалификацията на лекарите, които ще проведат клиничното изпитване. Някои изследвания продължават няколко седмици, а други с години. Зависи от целите и сложността на изследването. Времето на изследването винаги е посочено в протокола. Комисиите по етика наблюдават напредъка на проучването до приключването му. Клиничните проучвания може да бъде спряно по всяко време, ако комисията по етика прецени, че не е безопасно за участниците.

Клиничните изследвания са важен въпрос за съвременната медицина.

 

Какво е клинично проучване?

Клиничните проучвания са поредица от изследвания върху хора, проведени за оценка на безопасността и ефикасността на определено лекарство, лечение или диагноза. Това е неразделен етап от разработването на нови лекарства, по време на който е възможно да се изследва лекарството и да се получат всички необходими данни за него.

Клиничните проучвания имат 4 фази. Във всяка от следващите фази участват все по-голям брой хора, а рисковете са сведени до минимум. Нека да се спрем по-подробно на фаза III като ключова както за пациентите, така и за производителите на лекарства.

 

III фаза на клиничните проучвания

 

В тази фаза участват между 300 и 3000 пациенти в зависимост от заболяването, за което се разработва лекарството. Също така се обръща внимание на факта, че субектите са на различна възраст, с различни съпътстващи заболявания. Клиничните проучваниявъв фаза III се провеждат в изследователски центрове по целия свят. Целта на фаза III е да се определи ефективността на лекарството в сравнение със стандартното лечение на заболяването и плацебо. По време на изследването профилът на безопасност на лекарството се изследва подробно, събират се данни за нежелани събития, свързани с употребата му. Участниците в проучването Фаза III приемат изследваното лекарство, стандартно лечение или плацебо. В същото време нито пациентът, нито лекарят знаят в коя от трите групи попада субектът. Участниците се разпределят по случаен (случаен) метод, за да се елиминира моментът на субективен избор и да се постигнат достоверни резултати.

 

Вижте повече информация на Convex.

Коментарите са изключени.