Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
21/06/2024

Рискове и ползи от клинични проучвания

Рискове и ползи от клинични проучвания

Многотоползи от клиничните изпитвания предлагат надежда за много хора

Като същевременно дават шанс на изследователите да намерят лечения, които биха могли да бъдат от полза за пациентите в бъдеще. Здравите доброволци казват, че участват, за да помагат на другите и да допринасят за придвижването на науката напред. Хората със заболяване или болест могат да участват, за да помогнат на другите, но също така да имат шанс да получат най-новото лечение и да получат допълнителна грижа и внимание от персонала на клиничното изпитване. Освен ползи от клинични проучвания е възможно да има и риск.

Както и рутинните медицински грижи и ежедневните дейности. Когато претегляте рисковете от клиничните изпитвания, помислете за възможните вреди, които биха могли да произтекат от участието в проучването, нивото на вредата и шанса да настъпи някаква вреда.

 

 

Възможни ползи от клинични проучвания

  • Добре проектираните и добре проведени клинични проучвания Ви осигуряват ползи, като същевременно Ви позволяват да помагате на другите, като допринасяте за знанията за нови лечения или процедури.
  • Получавате достъп до нови изследователски лечения, преди те да са широко достъпни.
  • Получавате редовно и внимателно медицинско обслужване от изследователски екип, който включва лекари и други здравни специалисти.

 

Възможни рискове

Клиничните проучвания крият някои рискове.

  • Повечето клинични проучвания крият риск от лек дискомфорт, който често трае само за кратко време. Някои участници в проучването обаче изпитват усложнения, които изискват медицинска помощ. В редки случаи участниците са имали сериозни или животозастрашаващи усложнения в резултат на участието им в изпитвания на експериментални лечения.
  • Проучването може да изисква повече време и внимание, отколкото стандартното лечение, включително посещения на мястото на изследването, повече кръвни изследвания, повече процедури, болничен престой или сложни схеми на дозиране.

В клинични изпитвания, които сравняват нов продукт или терапия с друг, който вече съществува, изследователите се опитват да определят дали новият е поне толкова добър, колкото съществуващия. В някои проучвания може да получите плацебо. Сравняването на нов продукт с плацебо може да бъде най-бързият и надежден начин да се покаже ефективността на новия продукт. Въпреки това, плацебото не се използва, ако бихте били изложени на риск – особено при изследване на лечения за сериозни заболявания – поради липса на ефективна терапия. Ще ви бъде казано дали в проучването са използвани плацебо, преди да влезете в изпитване.

 

Можете да научите за рисковете и ползите от всяко клинично изпитване

Също и как са защитени вашите права, преди да се съгласите да участвате в изпитването. Член на изследователския екип ще обясни проучването и ще отговори на всички въпроси, които имате относно проучването. Член на изследователския екип също ще Ви помоли да разгледате и подпишете документ за информирано съгласие, който ще опише подробно специфичните рискове, свързани с протокол за изследване. Преди да решите да участвате, внимателно обмислете рисковете и възможните ползи. Можете също така да говорите с вашия лекар за конкретни клинични изпитвания, които Ви интересуват.

Повече информация за ползи от клинични проучвания тук.

Коментарите са изключени.