Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
17/07/2024

Природен парк в местност Карандила

Местност Карандила

Местност Карандила. Природен парк в местности Карандила е разположен върху скален масив, който се издига над град Сливен в България. Природният парк на това място е отворен от 1980 г. и обхваща площ от 11 хектара. Името на парка идва от цвета на скалите. Факт е, че тези скали са най-голямото европейско находище на кварцов порфит.

Природен парк Карандила включва няколко интересни природни обекта. Например скалният феномен на Халката е Примката. На територията на парка се намира природен резерват Кутелка. Създаден е през 1986 г. за опазване на местообитанията на грабливите птици и горичките от мизийски бук.

Много места в парка Карандила са свързани с исторически събития в Сливен и България като цяло. Например местността Харамията е свързана с традициите на хайдушките отряди.

Паркът заема сравнително малка площ, но разнообразието от местни биологични видове е впечатляващо. На тази територия растат повече от хиляда висши и 97 вида низши растения, сред които повече от 70 вида редки, ендемични и реликтни видове.

Фауната на Местност Карандила включва 244 вида гръбначни животни и повече от хиляда вида безгръбначни. Именно в района на град Сливен първите хора в България започват да изучават пеперудите. Повечето от гръбначните животни, живеещи тук, са защитени от закона. В парка са регистрирани 176 вида птици. Особен интерес представляват хищните птици, гнездящи в скалите.

Парк Карандила има над 50 туристически пътеки

На територията на природния парк Карандила има над 50 туристически пътеки. Предвидени са 18 маршрута за туристи с историческа, културна и развлекателна насоченост. Местният климат е благоприятен за практикуване на различни спортове: пещери, скално катерене, колоездене, парапланеризъм, делтапланеризъм, както и зимни спортове.

Туристическите маршрути са оборудвани със зони за отдих и информационни табла. Асфалтовият път позволява лесен достъп до много зони и атракции на парка. А открит кабинков лифт отвежда туристите до горната гара в местността Карандила за 20 минути.

В североизточната част на Сливен има информационен център за туристи. Паркът в местността Карандила е включен в списъка на националните обекти за туристи. На територията на парка ловът и преследването на животни, разрушаването на птичи гнезда и събирането на яйца е строго забранено.

Когато скалите са осветени от слънцето под определен ъгъл, те изглеждат сини. Всъщност цветът на порфирните кварцови скали изобщо не е син. Това са отблясъците на слънцето върху тях, които са дали името на парка – „Сините камъни“.

Три оборудвани зони за отдих в Местност Карандила

Местност Карандила се състои от три оборудвани зони за отдих, най-известната от които е Карандила. Каран означава здраво място. От древни времена славата на това място се е разпространила, че който се разболее и отиде в Карандил, ще се върне оздравял и ободрен.

Друга зона за отдих е Даула и е известна още като Тютените. Там се намира най-източната ски писта в страната, която привлича много туристи от Югоизточна България.

Третата зона се намира в непосредствена близост до град Сливен на 4-5 км, наречена Селището. Това е крайградска зона, разположена в южната част на парка Карандила. Има изградена „здравна“ туристическа пътека, пригодена за хора с увреждания и слепи.

Скалното образувание „Халката“ (рус. пръстен), което заема площ от 1 ха, е символът на град Сливен и може да се види на всички рекламни материали за парка. Стара легенда разказва, че в праисторически времена тук е имало море и по време на буря корабите са били вързани за скала, за да не се удавят.

Паркът Сините камъни е известен със своите ценни археологически обекти. Тук можете да видите руините на средновековни замъци и манастири.

По желание на туристите могат да се организират различни туристически маршрути, включително и велосипедни. Интересни са екскурзиите в парка с биологична насоченост, тъй като на територията има повече от 700 растителни вида, 26 от които са защитени със закон. „Червената книга” на застрашените видове включва много лечебни растения, които растат тук.

Паркът Карандила се администрира от специален отдел в съответствие с европейските закони за наблюдение на опазването и възстановяването на биоразнообразието в природните обекти. Това е особено необходимо, тъй като в парка има много защитени популации от редки и застрашени видове флора и фауна. На площ от 5 хектара можете да видите много интересни природни образувания. Сред тях е видно скално образувание „Халката“. Най-интересните пещери са: „Змееви дупки“, „Пещеник“, „Бъчвата“, „Хайдушката пещера“ и „Кушбунар“, което означава „Птичи извор“.

Коментарите са изключени.