ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. КНИЖАРНИЦА.НЕТ е сайт, собственост на Теодора Контева. Всички книги на сайта са лична собственост и са втора употреба. Някой от книгите са неупотребявани. 2. Настоящите общи условия разглеждат взаимоотношенията между КНИЖАРНИЦА.НЕТ, наричан за кратко ПРОДАВАЧ и потребителите на http://knijarnica.net, наричан за кратко САЙТ. ПОТРЕБИТЕЛ, по смисъла на настоящите Общи условия, е всяко физическо или юридическо лице, което е заредило в уеб браузър настоящия САЙТ и го използва по предназначение. 3. Езикът на САЙТА е български, всички цени са обявени в български лева с ДДС и всички плащания ще бъдат извършвани в български лева с ДДС. 4. С избирането на всеки един обект, връзка или бутон, разположени на страниците на САЙТА (с изключение на връзката към настоящите Общи условия), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия. 5. С избирането на опцията "Съгласен съм" в полето "Прочетох и съм съгласен с условията" на страницата за въвеждане на лични данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира,че е запознат и приема настоящите Общи условия.

II. ПОРЪЧКА

1. От страниците на САЙТА могат да се поръчват само стоки, до цената на които присъства бутон "Купи". 2. ПОРЪЧКАТА, изразяваща се в кликане върху бутона "Поръчвам" на страницата за въвеждане на лични данни, при попълнени задължителни полета и отбелязано съгласие с Общите условия, се счита за приета, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ получи потвърждение на посочения от него e-mail адрес. 3. В момента на получаване на потвърждението на дадена поръчка, се счита , че между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА е сключен договор за продажба от разстояние на продуктите, включени в конкретната поръчка. 4. Поръчки чрез САЙТА на ПРОДАВАЧА се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 5. За извършване на поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен: 5.1. Да попълни вярно и точно всички задължителни полета от формата за поръчка. 5.2. Да се съгласи с настоящите Общи условия. 5.3. Да избере начин на доставка на поръчаните продукти. 5.4. Да осигури безпрепятствена доставка от страна на ПРОДАВАЧ или наетата от него куриерска фирма. 6. При неправилно попълнени полета във формата за поръчка, последната се счита за невалидна. 7. ПРОДАВАЧЪТ може да поиска допълнително потвърждение и уточнение на поръчката по телефон или e-mail, когато има неясно или нееднозначно попълнена информация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на отказана необходима информация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРОДАВАЧЪТ може да анулира поръчката, поради невъзможност за изпълнение. 9. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен при ПРОДАВАЧA, последният е длъжен своевременно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

1. При изпълнена поръчка, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоката, такава, каквато е описана на страниците на САЙТА. 2. Доставката на поръчаната стока се извършва чрез куриерска фирма и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е упоменал друго, се счита, че това е било и негово желание. 3. Тъй като цената за доставка на куриерските фирми зависи от града, в който стоката ще бъде доставена, тя няма как да бъде фиксирана и обявена за всеки продукт. Поради тази причина, при описанието на продуктите фигурира и тяхното тегло, както и връзка към тарифния калкулатор на куриерските фирми, където ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изчисли цената на доставката до своя град. 4. Плащането се извършва с Наложен Платеж - на куриера при получаване на стоката. 5. При получаване на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва възможно най-бързо да отвори пратката, за да провери състоянието на стоката.

IV. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

IV. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже поръчаните стоки, ако някое от следните условия е налице: 1.1. Доставената стока не съответства на описанието й в САЙТА. 1.2. Цената , която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати не съответства на реалната дължима сума. 1.3. Доставена е стока различна, от тази, за която е сключен договорът. 2. Съгласно чл.55(1) от ЗЗП , Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор с ДОСТАВЧИКА в срок от 7(седем) работни дни от получаването и да върне стоките на ДОСТАВЧИКА във вида и състоянието, в което ги е получил, като транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след което, сумата се възстановя на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 7(седем) работни дни.

V. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ПРОДАВАЧА без предизвестие, като на видно място на САЙТА трябва да присъства връзка към променените Общи условия. 2. Променените общи условия не важат за сключените вече договори.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

1. За да може ПРОДАВАЧА да изпълни дадена поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ му предоставя част от личните си данни: Име, телефон и e-mail адрес. Когато доставката ще бъде извършена в дома/офиса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният предоставя и физически адрес. 2. ПРОДАВАЧЪТ няма право по никакъв начин да предоставя на трети лица личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен за извършване на доставка на поръчаните от него стоки и при искане от държавни органи със нужните правомощия. 3. ПРОДАВАЧЪТ има право да използва данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено във връзка с изпълнението на договора между двамата.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.