Стари книги и изкуство


Има креативни хора, за които мястото на старите, ненужни никому книги не е в контейнерите за рециклиране на хартия, а другаде - в музеите, под формата на изкуство, разбира се. Избрахме да ви покажем наколко интересни инсталации.
http://inspirationgreen.com/assets/images/Art/Books/cu.jpg
Щастливият шаман
http://inspirationgreen.com/assets/images/Art/Books/the%20meeting.jpg
Срещата
http://inspirationgreen.com/assets/images/Art/Books/mike%20stilkey.jpg
Извор